بخش برق کمپانی invt که از سالها پیش با درایوهای کنترل دور موتور برای مصارف صنعتی و آسانسورها در ایران شناخته شده است، راه حل های برقی مناسب با جدیدترین تکنولوژی ها و کیفیت بالا برای مصارف حساس مشتریانی بیش از 60 کشور دنیا ارائه می نماید. محصولات یو پی اس این شرکت با توان هایی از500VA تا 900KVA رنج وسیعی از مشتریان از دفاترکوچک تا دیتا سنتر ها و کاربردهای صنعتی را پوشش می دهد.
 

(RM Series Modular Online UPS 25-600kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
توان هر ماژول
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
ماژولار از نوع DPA بهینه سازی شده
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 25KVA تا 900KVA
25/30KVA
بصورت N + X
3%>

 

(RM Series Modular Online UPS 20-200kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
توان هر ماژول
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
ماژولار از نوع DPA بهینه سازی شده
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 20KVA تا 200KVA
10/15/20KVA
بصورت N + X
3%>

 

(RM Series Modular Online UPS 10-90kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
توان هر ماژول
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
ماژولار از نوع DPA بهینه سازی شده
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 10KVA تا 90KVA
10/15KVA
بصورت N + X
3%>

 

(RM Series In-built Battary Modular Online UPS 10-60kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
توان هر ماژول
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
ماژولار از نوع DPA بهینه سازی شده
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 10KVA تا 60KVA
10/15/20KVA
بصورت N + X
3%>

 

(HT33 Series Tower Online UPS 60-500kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون با اجزای تشکیل دهنده سیستم بصورت ماژولار
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 60KVA تا 500KVA
Parallel up to 1500KVA
3%>

 

(HT33 Series Tower Online UPS 10-40kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 10KVA تا 40KVA
موازی حداکثر 8 دستگاه
3%>

 

(HT33-TX Series Tower Online UPS 10-40kVA (380V/400V/415V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین با ترانسفورماتور ایزولاسیون تعبیه شده داخلی
از 10KVA تا 40KVA
موازی حداکثر 8 دستگاه
3%>

 

(HT31 Series Tower Online UPS 10-40kVA (220V/230V/240V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 10KVA تا 40KVA
موازی حداکثر 8 دستگاه
3%>

 

(HT11 Series Tower Online UPS 6-20kVA (220V/230V/240V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 6KVA تا 20KVA
موازی حداکثر 8 دستگاه
3%>

 

(HT11 Series Tower Online UPS 1-3kVA (220V/230V/240V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی(Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 1KVA تا 3KVA
-
3%>

 

(HR11Series Rack Online UPS 1-10kVA (220V/230V/240V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی (Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آنلاین بدون ترانسفورماتور
از 1KVA تا 10KVA
موازی حداکثر 8 دستگاه
3%>

 

(BU Series Offline UPS 600-3000VA (220V/230V/240V

ساختار
طراحی
توان دستگاه
قابلیت افزونگی (Redundancy)
THD ورودی
استندالون
آفلاین ترانسفورماتور
از 600VA تا 3KVA
ندارد
-