برون سپاری فناوری اطلاعات

به علت هزینه بالای نگهداری شبکه و زیرساخت برای سازمان ها و شرکت ها در هر مقیاس، زمینه کاری و یا پراکندگی، مخصوصا در کسب و کار هایی که به صورت مستقیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط نمی شوند برون سپاری فناوری اطلاعات و پشتیبانی سرویس های مرتبط از اهمیت ویژه ای برای صاحبان و مدیران این مشاغل برخوردار است.


با استناد به تحقیق انجام شده توسط مجله Fortune امروزه بیش از ۹۰ درصد سازمان ها و شرکت ها خدمات و سرویس های مورد نیاز خود را که در آن تخصص و تجربه کافی ندارند به صورت برون سپاری تامین و رفع نیاز می کنند.
برون سپاری فناوری اطلاعات چیست؟
برون سپاری فناوری اطلاعات محول کردن کلیه امور خدمات شبکه سازمان ها و شرکت ها و یا بخشی از آن به تیم (های) متخصص با دانش بروز و با تجربه می باشد. رقابت در دنیای کسب و کار، سازمان ها و شرکت ها را بر آن داشته که برای ادامه حیات در چرخه رقابت با سایر رقبا، چالاکی خود را افزایش داده و در این راه هر آنچه که از سرعت پیشرفت به سمت دستیابی به اهداف سازمانی را می گیرد حذف کرده و بر روی کسب و کار خود به صورت تخصصی متمرکز شوند. حوزه فناوری اطلاعات، مخصوصا رسیدگی به امور کامپیوتر ها، پشتیبانی شبکه و نگهداری شبکه و سایر سرویس های شبکه و ثبات سرویس های اولیه و حیاتی یک سازمان پر دردسرترین و دست و پا گیرترین مسئله برای تمرکز بنگاه های اقتصادی بر روی اهداف و تخصصشان می باشد.
و هزینه های اتلاف زمانی در موارد مختلف شروع برون سپاری خدمات شبکه
سازمان یا شرکت کوچک (Small Business): در صورتی که سازمان یا شرکت کوچکی بخواهد با پیراسیس وارد بحث برون سپاری شود مشکل و یا پروژه کوچکی را تعریف کرده و از پیراسیس راه حل می خواهد. بعد از یک یا چند مورد همکاری و کسب اطمینان دو طرفه قرارداد برون سپاری بین طرفین امضاء می گردد.
سازمان یا شرکت متوسط (Medium-Sized Business): این نوع شرکت ها علاوه بر بهره گیری از روش اول برای کسب اطمینان و اطلاع از دانش فنی و تجربه پیراسیس روش های دیگری را نیز ممکن است تجربه کنند برای مثال:
مشاوره گرفتن در مورد راهکار و یا خدمات خاص
تامین کالا
سازمان یا شرکت بزرگ (Enterprise Business): این شرکت ها علاوه بر روش های فوق روش سومی را برای محک زدن پیراسیس ممکن است بکار ببرند و آن هم مشاهده سوابق پیراسیس در زمینه پیمانکاری های دو مرحله ای می باشد.